Projekter

I Klædt På har jeg en bred vifte af samarbejdspartnere, som jeg leverer en række forskellige ydelser til. Den røde tråd er målgruppen, som altid er børn og unge.

For Danmarks Naturfredningsforening af vi udviklet et koncept for og tilrettelagt en række videoer til nyhedsbrevet Klimaklogt.

Indholdet er rettet mod unge voksne, og fortæller om forskellige klimaudfordringer og de løsninger, der er på dem.

Her var opgaven at udvikle et koncept, der gør det nemt løbende at producere videoer om de emner, nyhedsbrevet handler om. Men en enkelt arbejdsgang og et ikke alt for omfattende budget.

Se et eksempel lige her.