Projekter

I Klædt På har jeg en bred vifte af samarbejdspartnere, som jeg leverer en række forskellige ydelser til. Den røde tråd er målgruppen, som altid er børn og unge.

I undervisningsforløbet, som er skabt for Klimatorium, præsenteres eleverne for vigtig viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger i en lettilgængelig form, der lægger op til masser af bevægelse.

De skal igennem spændende quizzer og opgaver, der skal løses i grupper. Og de bliver ført igennem en sjov og lærerig samskabelsesproces med idégenerering, idéudvikling, byggeri og præsentation af deres bud på en god klimaløsning.

Se mere om forløbet lige her.